Choď na obsah Choď na menu
 


                                                                          

 

 gif-43.gif 

 

obrazok1.png

 

 

Služobná prísaha príslušníka Hasičského a záchranného zboru
 
Sľubujem vernosť Slovenskej republike.
 
Budem čestný, statočný a disciplinovaný. 
 
Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil životy a zdravie občanov
a majetok pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami to i s nasadením vlastného života. 
Pri plnení svojich povinností sa budem riadiť Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Svoje povinnosti budem vykonávať riadne, svedomite a nestranne.
 
Tak prisahám!

                                                  

Obrázok

 

 

 gif-43.gif

 

 Obrázok

 Modlidba Hasiča

Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť.

Životy spasiť Pane daj že mi sily dosť.

V náručí vyniesť dieťa.Kým ešte nevyprší čas, ale aj starca, matku, ktorá má sivý vlas.

Na stáži stojím stále, pretože povolaný som, pred ohňom chrániť svojich, blížneho, i jeho dom.

Ak  z tvojej vôle má stať, že sám pri tom život stratím, požehnaj Pane mojej rodine a láskavou rukou vráť im čo pri plnení  poslania som iným dal.

                        Amen

                     

 

 

Obrázok

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázok